Vedúci sekretariátu

7059

Vedúci štátni zamestnanci v kancelárii (1) Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci a zamestnanci. (2) Vedúci štátni zamestnanci v kancelárii sú: a) vedúci kancelárie, b) riaditelia odborov, c) vedúci oddelení, d) vedúci osobného úradu.

- JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. - Mgr. Viliam Náčiniak, referent  15. nov. 1997 tromi-štyrmi mesiacmi osobne oslovil primátor Ján Slota, či by nerobil ako jeho tajomník a zároveň vedúci sekretariátu na žilinskej radnici. 18.

Vedúci sekretariátu

  1. Staré meny na predaj
  2. Zrušiť prevod western union online
  3. Dolár-dkk graf
  4. Trendy na trhoch s akciami trvajú 12 mesiacov
  5. Platobná adresa walmart mastercard
  6. Bezplatný medzinárodný prevod peňazí online
  7. Je louis vuitton dobrá akcia na nákup

Má MA titul v pracovnom trhu a hospodárskeho rozvoja a hovorí čiernohorsky, anglicky a taliansky. Vedúci sekretariátu: Süttőné Gajda Zsófia. Odtlačok Súkromia Kontakt. Zostaň pripojený Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie VK 2021/00/01na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca "Vedúci Sekretariátu predsedu" (zverejnené dňa 28.01.2021) Poradie uchádzačov z výberového konania VK 2020/00/09 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca "Riaditeľ odboru - Odbor ľudských zdrojov See full list on sk.plsk.eu 1971 - 1974 VSŽ, vedúci sekretariátu a technický asistent podnikového riaditeľa 1974 - 1979 Národný výbor mesta Košice (NVMK), podpredseda pre služby 1979 - 1983 NVMK, prvý podpredseda pre ekonomiku Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Návrh na zmenu Štatútu predkladá W SsFZ predseda KM, élen W alebo vedúci sekretariátu na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu Elena komisie.

Fax: +421 2 4820 6099 (sekretariát) vedúci oddelenia strategických projektov Miroslav RICHTÁRIK, vedúci oddelenia riadenia súťaží / predseda komisie 

7102. HEPA (vedúci partner konzorcia projektu CORD), Weidel Walter, vedúci sekretariátu Maďarskej národnej siete pre vidiecke siete a Margit Batthyány- Schmidt,  Fax: +421 2 4820 6099 (sekretariát) vedúci oddelenia strategických projektov Miroslav RICHTÁRIK, vedúci oddelenia riadenia súťaží / predseda komisie  vedecký pracovník, vedúca sekretariátu dekana, vedúci, vedúci kancelárie vedúci oddelenia + zodpovedná osoba, vedúci sekretariátu riaditeľa, vedúci  Sekretariát DPO SR riadi vedúci sekretariátu, ktorého na návrh generálneho sekretára menuje prezídium. Vo vzťahu k zamestnancom v pracovnom pomere je   DIČ: 2021023488. Ing. Jozef Čápek, PhD. vedúci sekretariátu, capek(zavinac) vcelari.sk.

Vedúci sekretariátu

Vedúci sekretariátu zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni sekretariátu.

Vedúci sekretariátu

Dr. habil. János Csapó, PhD., tel. 037/6408 875, e-mail: jcsapo@ukf.sk, kancelária č. 209 Dr. habil. Tamás Hardi, PhD., tel.

2. Bezprostredne nadriadený zamestnanec: vedúci sekretariátu. Orientačná dĺžka odbornej praxe: Viac ako 6 rokov. Bezprostredne podriadení zamestnanci:. 10. sep.

Vedúci sekretariátu

tel.+421(2)57296209 Sekretariát: tel. 020060 PhDr. László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Tel.: 02 / 209 25 165 Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Zoltán Kovács vedúci sekretariátu Tel.: 02 / 209 25 164, +421 918 407 223 E-mail: zoltan.kovacs@vlada.gov.sk Bienále animácie Bratislava - BAB Mgr. Art. Tomáš Danay vedúci Sekretariátu BAB, programový riaditeľ BAB TEL. + 421 2 2046 7141 e-mail: tomas.danay@bibiana.sk, bab@bibiana.sk Sekretariát BAB Mgr. Tatiana Čechová TEL. + 421 2 2046 7142 e-mail - vedúci Kancelárie Národnej rady SR, - riaditeľ Sekretariátu predsedu Národnej rady SR, - zástupcovia diplomatickej misie navštevovaného štátu, Neoficiálny rozlúčkový alebo privítací ceremoniál sa koná v sídle predsedu Národnej rady Slovenskej republiky DODATOK č. 1 k ORGANIZA ČNÉMU PORIADKU zo d ňa 01.04.2018 účinný od 01.02.2019 1 PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov DODATOK č. 1 K ORGANIZA ČNÉMU PORIADKU ÚRADU PREŠOVSKÉHO Vedúci sekretariátu Pracovník podate ľne Vrátnik-informátor Poradca GR Hlavný kontrolór Oddelenie IT Vedúci oddelenia Technik IT Oddelenie vnútornej správy KR a CO Vedúci oddelenia/ MK Referent BOZP a PO Správca RS dopravy a marketingu Title OS - VS Július Jakab - vedúci Úradu vlády SR sekretariat.vuv@vlada.gov.sk Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196 Fax: 02/ 52492603 Kancelária vedúceho Úradu vlády SR Nám. slobody 1, … vedúci Koordinačného strediska IZS Košice, odbor KR OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice 11.

8. Schválenie pracovnej zmluvy predsedu SZV – predkladateľ vedúci sekretariátu SZV Ing. Jozef Čápek, PhD. 9. Novelizácia Štatútu Svojpomocného fondu a Vykonávacej smernice k Štatútu Svojpomocného fondu – predkladateľ podpredseda pre ekonomiku a legislatívu SZV Ing. Štefan Užák 10. 2.7.1 Vedúci služieb vedúci dispečingu Paweł Owczyński vedúci sekretariátu Jan Jędrzejko tlačový tajomník Andrzej Karaczun hlavný technický komisár Marian Boczar hlavný časomerač Ireneusz Miklaszewski vedúci spojenia Andrzej Buziewicz spracovanie výsledkov Rastislav Bánoci (SVK) kontrola výsledkov Anna Noworól Pred svojim pôsobením v UNDP pracoval ako vedúci sekretariátu priestorového plánovania a ochrany prírody v kabinete zastupujúceho premiéra vlády Čiernej Hory a hlavného mesta Podgorica. Má MA titul v pracovnom trhu a hospodárskeho rozvoja a hovorí čiernohorsky, anglicky a taliansky. Vedúci sekretariátu: Süttőné Gajda Zsófia.

odd., ekonomika DPO 112606 vedúci (riaditeľ) sekretariátu (kancelárie) predsedu súdu, generálneho prokurátora 112607 riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) veľvyslanca, vyslanca 1127 vedúci zamestnanci iných štátnych orgánov (okrem ministerstva) a správnych úradov vedúci sekretariátu štátneho tajomníka pre verejnú správu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Drieňová 22 826 86 Bratislava tel: 02/50 943 801, 50 943 802 fax: mobil: e-mail: daniela.fabianova@mvsr.vs.sk 3. plk. Doc Katedra zabezpečuje podstatnú časť vzdelávacej činnosti v bakalárskom a inžinierskom študijnom programe pozemné staviteľstvo a doktorandskom študijnom programe Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Kolektív katedry sa podieľa aj na vzdelávacích Vedúci sekretariátu NIE 111. ODôVODNENIE VÝSLEDKU IDENTIFIKÁCIE KONECNÉHO UŽÍVATEL'A VÝHOD ALEBO JEJ OVERENIA Informácie uvedené v tomto Verifikacnom dokumente (najmä, nie však o koneðnom užívaterovi výhod boli zistené najmä z : 1112012 Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu 1112013 Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie 1112014 Najvyšší predstaviteľ orgánu miestnej štátnej správy 1112999 Vysoký štátny úradník inde neuvedený 1113 Predstavitelia obcí Vedúci oddelení kancelárie primátora a vedúci sekretariátu primátora zodpovedajú za svoju činnos ť riadite ľovi kancelárie primátora. Riadite ľ kancelárie primátora zodpovedá za svoju činnos ť primátorovi. (3) Námestník primátora riadi zamestnancov (4) Mestský Turecko, 5.marec 2021 (AM) – Turecko aj naďalej rokuje s Ruskou federáciou o nákupe druhého pluku systémov PVO S-400 a o možnosti ich spoločnej výroby, nehľadiac na sankcie USA. Vyhlásil to vedúci sekretariátu obranného priemyslu Turecka Ismail Druhou, úplne nevinnou obeťou bol vedúci sekretariátu Oto Štepnička.

Vedúci sekretariátu (M/Ž) Skip to main content Language switcher Slovenčina (sk) Français Deutsch Български Hrvatski Čeština Dansk English Nederlands Eesti Suomi Ελληνικά Italiano Magyar Gaeilge Latviešu Lietuvių Malti Polski Português Română Riadi vedúci sekretariátu.

čo je 66 eur v amerických dolároch
facebookové správy o kryptomene
softvér na mapovanie kryptomien
kybernetická bezpečnosť finančného oddelenia v new yorku
ako dlho trvá potvrdenie transakcie btc
história výmenných kurzov ars to usd
20_59 utc

2.7.1 Vedúci služieb vedúci dispečingu Paweł Owczyński vedúci sekretariátu Jan Jędrzejko tlačový tajomník Andrzej Karaczun hlavný technický komisár Marian Boczar hlavný časomerač Ireneusz Miklaszewski vedúci spojenia Andrzej Buziewicz spracovanie výsledkov Rastislav Bánoci (SVK) kontrola výsledkov Anna Noworól

Henrieta MICHALČOVÁ štátny radca, vedúca oddelenia COaKP odboru KR OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice 2. člen MVDr.

Moldava nad Bodvou Kontaktné údaje stredisko Košice-okolie: Ostrovského 1, 040 01 Košice prevádzka: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou Vedúci strediska: Ing. Juraj Harmoš Tel.: 055 / 46 02 052 E - mail: sekretariat@scksk.sk GPS: 48 36' 22" N, 20 59' 58" E

Dr. habil.

037/6408 837, e-mail: thardi@ukf.sk ga.sekretariat@uvzsr.sk Epidemiológia vedúci oddelenia 031/ 780 67 25 031/ 78 33 312 ga.sulekova@uvzsr.sk Oddelenie epidemiológie 031/ 78 33 329 031/ 78 33 322 031/ 78 33 321 Katolícka univerzita v Ružomberku Fakulta Zdravotníctva Námestie A. Hlinku 48 034 01 Ružomberok Moldava nad Bodvou Kontaktné údaje stredisko Košice-okolie: Ostrovského 1, 040 01 Košice prevádzka: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou Vedúci strediska: Ing. Juraj Harmoš Tel.: 055 / 46 02 052 E - mail: sekretariat@scksk.sk GPS: 48 36' 22" N, 20 59' 58" E Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Vedúci sekretariátu (M/Ž) Vedúci sekretariátu (M/Ž) Referencia: SRB/AD/2020/003. Dátum uzávierky: Voľné pracovné miesta, poradenstvo pri voľbe povolania, opisy zamestnaní slovenského trhu práce, mzdy na Slovensku, aktuálne spravodajstvo. vedúci sekretariátu riaditeľky úradu Tel.: 02/ 4826 4203 E-mail: jan.cimbora@region-bsk.sk. Andrea Klasová asistentka riaditeľky úradu Tel.: 02/ 4826 4200 E-mail: andrea.klasova@region-bsk.sk.